رد پای شعر

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : لعنتی بخوانید :
سه‌شنبه 6 آذر 1397 ساعت 12:35 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 0:00
چکیده : ... با عنوان : :-) بخوانید :
_____8888888888____________________ ____888888888888888_________________ __888888822222228888________________ _88888822222222288888_______________ 888888222222222228888822228888______ 888882222222222...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 0:00
چکیده : ... با عنوان : عقرب بخوانید :

چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 17:37

سرخی ام از نژاد فصلم بود
زردی ام از تبار برگی که
روز میلادم از درخت افتاد
زیر رنگین کمانی از تگرگی که
از تبار جنون پاییزی
کاشف لحظه های پوشالی
عقرب,ی در قمر تمرکیدیم
وای از این اجتماع آبانی ....

 
...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 0:00
چکیده : ... با عنوان : چمدان بخوانید :
چهارشنبه 11 بهمن 1396 ساعت 21:06 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36
چکیده : ... با عنوان : شعر محال بخوانید :
چهارشنبه 11 بهمن 1396 ساعت 21:27 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36
چکیده : ... با عنوان : دندان زده بخوانید :
سه‌شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 00:05 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36
چکیده : ... با عنوان : قسمتی از شعر مجنون و عیب جو بخوانید :
چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 00:21 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36
چکیده : ... با عنوان : بوی باران بخوانید :
جمعه 20 بهمن 1396 ساعت 17:40 ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36
چکیده : ... با عنوان : صبر بخوانید :
_____8888888888____________________ ____888888888888888_________________ __888888822222228888________________ _88888822222222288888_______________ 888888222222222228888822228888______ 888882222222222222288222222222888___ 8888822222222222222222222222222288__ _8888822222222222222222222222222_88_ __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888_ ______8882222222222222222_____8888__ _______888822222222222______888888__ ________8888882222______88888888____ _________888888_____888888888_______ __________88888888888888____________ ___________8888888888_______________ ____________8888888_________________ _____________88888__________________ ______________888___________________ _______________8____________________ ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 25 دی 1396 ساعت: 1:40
چکیده : ... با عنوان : کی می‌رسند خانه پرستان خوابگرد بخوانید :
بگذر شبی به خلوت این همنشین دردتا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کردخون می‌رود نهفته از این زخم اندرونماندم خموش و آه، که فریاد داشت درداین طرفه بین که با همه سیل بلا که ریختداغ محبت تو به دلها نگشت سردمن برنخیزم از سر راه وفای تواز هستی‌ام اگرچه برانگیختند گردروزی که جان فدا کنمت، باورت شوددردا که جز به مرگ، نسنجند قدر مردساقی بیار جام صبوحی که شب نماندوان لعل فام، خنده زد از جام لاجوردباز آید آن بهار و گل سرخ بشکفدچندین مثال از نفس سرد و روی زرددر کوی او که جز دل بیدار، ره نیافتکی می‌رسند خونی که ریخت از دل ما، سایه حیف نیستگر زین میانه، آب خورد تیغ هم نبرد."هوشنگ ابتهاج" ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 25 دی 1396 ساعت: 1:40