قسمتی از شعر مجنون و عیب جو

ساخت وبلاگ
چکیده : چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 00:21 ... با عنوان : قسمتی از شعر مجنون و عیب جو بخوانید :

چهارشنبه 18 بهمن 1396 ساعت 00:21

شکار عشق نبود هر هوسنانک
نبندد عشق هر صیدی به فتراک

عقاب آنجا که در پرواز باشد
کجا از صعوه صید انداز باشد

گوزنی بس قوی بنیاد باید
که بر وی شیر سیلی آزماید

مکن باور که هرگز تر کند کام
ز آب جو نهنگ لجه آشام

دلی باید که چون عشق آورد زور
شکیبد با وجود یک جهان شور

*لجه = دریا /فتراک =ترک بند (زین) / صعوه =نوعی پرنده

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:36