اگر پادشاهی کند بی نواست

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : اگر پادشاهی کند بی نواست بخوانید :

کسی کز مراد دل خود جداست

اگر پادشاهی کند بینواست

تو دانی که من پادشائی خویش

بزرگی و کار و کیائی خویش

به یک سو نهادم گزیدم تو را

به خوناب دل پروریدم تو را

در آخر مرا خوار بگذاشتی

دل از من به یکباره برداشتی

برانم که پاداش من این نبود

خطائی اگر رفت، چندین نبود

کنون روز و شب دیده دارم به راه

که تا کی بر آید درخشنده ماه

شب تار هجران به پایان رسد

تن بی‌روایم به جانان رسد

"; } blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function(e) { document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error; } blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function(e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1; break; } } blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function(e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1; break; } var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id); commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error; commentRateErrorMessage.style.display = "block"; setTimeout(function () { commentRateErrorMessage.style.display = "none"; }, 3000); } function insertCommentSmiley(smiley) { var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0]; blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley); } پادشاهی,نواست,...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : پنجشنبه 6 مهر 1396 ساعت: 20:57