امید و چه نومید

ساخت وبلاگ
چکیده : دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 10:34 از بس که ملول از دل دلمرده ی خویشم هم خسته ی بیگانه ، هم آزرده ی خ... با عنوان : امید و چه نومید بخوانید :

دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 10:34

از بس که ملول از دل دلمرده ی خویشم

هم خسته ی بیگانه ، هم آزرده ی خویشم

این گریه ی مستانه ی من بی سببی نیست

ابر چمن تشنه و پژمرده ی خویشم

گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت

من نوحه سرای گل افسرده ی خویشم

شادم که دگر دل نگراید سوی شادی

تا داد غمش ره به سراپرده ی خویشم

پی کرد فلک مرکب آمالم و در دل

خون موج زد از بخت بد آورده ی خویشم

ای قافله! بدرود ، سفر خوش ، به سلامت

من همسفر مرکب پی کرده ی خویشم

بینم چو به تاراج رود کوه زر از خلق

دل خوش نشود همچو گل از خرده ی خویشم

گویند که « امید و چه نومید! » ندانند

من مرثیه گوی وطن مرده ی خویشم

مسکین چه کند حنظل اگر تلخ نگوید؟

پرورده ی این باغ ، نه پرورده ی خویشم

مهدی اخوان ثالث

نومید,...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 9 شهريور 1396 ساعت: 13:52