زندگانی

ساخت وبلاگ
چکیده : گاه می اندیشم ...می توانی تو به لبخندی این  فاصله را برداریتو توانایی بخشش داریدستهای تو توانایی آن ... با عنوان : زندگانی بخوانید :

گاه می اندیشم ...

می توانی تو به لبخندی این  فاصله را برداری

تو توانایی بخشش داری

دستهای تو توانایی آن را دارد

که مرا زندگانی بخشد

زندگانی,...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 13:10