مسلمانی

ساخت وبلاگ
چکیده : مسلمانی  چاپ تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 در ساعت 21:55 واعظی پرسید از فرزند خویشهیچ میدانی مسلمانی... با عنوان : مسلمانی بخوانید :

مسلمانی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 در ساعت 21:55

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبادت،هم کلید زندگیست 
گفت: "زین معیار اندر شهرما

یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

مسلمانی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 13:10