تار و پود

ساخت وبلاگ
چکیده : تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفتعـاشقی ها از دلـم دیوانگی هـا از سرمشمع لرزان نیستم تا ماند از من... با عنوان : تار و پود بخوانید :

تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت
عـاشقی ها از دلـم دیوانگی هـا از سرم
شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد
آتـشــی جــاویــد باشــد در دل خاکـستـــرم
سـرکـشـی آمـوخت بخت از یـار یـا آموخت یار
شـیـــوه بـازیگــری از طــالــع بــازیـگــــرم؟
خــاطـرم را الفتی بـا اهـل عالم نیســت نیســت
کـز جهــــانی دیـگرنــد و از جهــانـی دیـگـرم. . .

رهی معیری  

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 9 تير 1396 ساعت: 5:51