سلیمان را جز این تن اهرمن نیست

ساخت وبلاگ
چکیده : سلیمان را جز این تن اهرمن نیست سلیمان را جز این تن اهرمن نیستکه جان را دشمن جانی چو تن نیست بود زندا... با عنوان : سلیمان را جز این تن اهرمن نیست بخوانید :
سلیمان را جز این تن اهرمن نیست

سلیمان را جز این تن اهرمن نیست

که جان را دشمن جانی چو تن نیست

بود زندان جان خاکی تن ما

که زندان مور را غیر از لگن نیست

بگیر از خویشتن خود را که در عشق

حجاب خویشتن جز خویشتن نیست

بکن این گور و بردار این کفن را

که این مرده سزای این کفن نیست

نهان در خاک کن ما و منی را

که دزد راه حق جز ما و من نیست

بشو اندیشه ها را از دل خویش

که این دلها بجز بیت الحزن نیست

سخن افسرده چون جسمیست بی روح

اگر روح خدائی در سخن نیست

دهن بر خاک نه زیرا که جز خاک

رفو از بهر چاک این دهن نیست

توئی را با منی بر خاک ره ریز

که ما را جز تو و من اهرمن نیست 

 میرزا حبیب خراسانی

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 9 تير 1396 ساعت: 5:51