مرداب

ساخت وبلاگ
چکیده : ای خوشا آمدن از. سنگ برونسر خود را به سر سنگ زدن گر بود دشت گذشتن هموار ور بوده درخ سرازیر شدنای خوش... با عنوان : مرداب بخوانید :

ای خوشا آمدن از. سنگ برون
سر خود را به سر سنگ زدن
 گر بود دشت گذشتن هموار
 ور بوده درخ سرازیر شدن
ای خوشا زیر و زبرها دیدین
 راه پر بیم و بلا پیمودن
 روز و شب رفتن و رفتن شب و روز
جلوه گاه ابدیت بودن
عمر « من » اما چون مردابی ست
راکد و ساکت و آرام و خموش
نه در او نعره زند مجو و شتاب
نه از او شعله کشد خشم و خروش
  ...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 5:55