ابریشم سیاه

ساخت وبلاگ
چکیده : ابریشم سیاه دو چشمتیاد آور شبی زمستانی استمن بی ردابدون وحشت دشنهشادمانه خواب می رفتمابریشم سیاه دو ... با عنوان : ابریشم سیاه بخوانید :
ابریشم سیاه دو چشمت
یاد آور شبی زمستانی است
من بی ردا
بدون وحشت دشنه
شادمانه خواب می رفتم
ابریشم سیاه دو چشمت
خانه ی من است
آن خانه ای
که در آن خواب می روم
و می میرم.

"خسرو گلسرخی"

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت: 5:16